De technieken

We gebruiken devolgende technieken uit de kinesiologie:

  • Touch For Health (Spiertesten)
  • Espavo (Testbuisjes)
  • Stress Release technieken
  • Klankschaal massage (Tibetaanse klankschaal)
  • Personal coaching (Gesprekken en oefeningen)
  • MIR-methode (Mentale en Intuïtieve Reset)
  • TAS (Trauma-Automatisme-Saboteur)

Kinesiologie, letterlijk ‘De leer van de beweging’, is een therapeutische manier van werken waarbij gebruik wordt gemaakt van spiertesten om uit te zoeken waar en waardoor de balans in het lichaam verstoord is geraakt en tegelijkertijd hoe die balans kan worden hersteld. Zie ook www.ki-net.nl

Touch For Health
Touch for Health komt uit Amerika en werd ontwikkeld door een chiropractor en een acupuncturist. Het is een methode waarmee geblokkeerde spierenergie circuits weer hersteld kunnen worden. Door eenvoudige, manuele (handmatige), spiertesten, kunnen zwakke spieren en energieblokkades worden opgespoord en via simpele technieken worden gecorrigeerd. De testen worden staand of liggend (op de massagetafel) uitgevoerd. Daarbij blijft de cliënt aangekleed.

Espavo
Espavo kent verschillende methodes. De methode die bij Kinecoach regelmatig gebruikt wordt is de Espavo Allergieën.
Allergisch of overgevoelig zijn voor iets is heel vervelends. Het lijkt wel steeds vaker voor te komen. Het lichaam weet zelf heel goed wat wel of niet tot overgevoeligheid leidt. Door middel van speciale testbuisjes en spiertesten vragen wij aan het lichaam waar het mis gaat. Door gesprekken weten wij welke symptomen op allergie wijzen. Allergie hoeft niet altijd een uiterlijk kenmerk te hebben: bepaald gedrag, angst en vermoeidheid kunnen ook op allergie wijzen.

Klankschaal massage
Marie heeft haar opleiding gekregen bij Tim Torre. Binnen de kinesiologie ontwikkelde Tim een heel eigen discipline: de combinatie van de helende krachten van Tibetaanse klankschalen en het testen van spieren. Klankenergietrillingen zetten het energieveld van de mens in beweging, waardoor ontspanning en verzachting, herstel en correctie van binnenuit tot stand komen.

Hoe werkt een massage met klankschalen?

Marie vertelt: “De grote klankschaal gebruik ik om het lichaam te masseren. De schaal glijdt over je kleren en klank en vibratie trillen en klinken diep in alle cellen door.
De kleine schalen plaats ik rondom het lichaam. Daarbij gaat het meer om de inwerking van het geluid op hart en hoofd, en minder om fysieke aanraking. Met de kleine Tingsha’s (schellen) maak ik een soort cocon om het lichaam heen als een bescherming, zodat de werking van de klankschaal zo lang mogelijk door blijft trillen.”

De energiebanen worden opgeladen en er ontstaat harmonie in het lichaam. Het resultaat is een diepe emotionele, mentale en fysieke ontspanning, geschikt voor jong en oud.

Personal coaching
Tijdens onze gesprekken gaan we in op je fysieke, emotionele, mentale en spirituele eigenschappen. Een belangrijk aspect bij kinesiologie is het werken met en toepassen van metaforen of beeldende taal. De metaforen geven een richting aan waarin je jezelf kunt leren kennen.

Het Z-model is geïntegreerd in onze benadering. Daarmee zoeken we samen met jou antwoorden op de volgende vragen:

Zien: Wat zijn je problemen, welke ervaringen heb je?
Zijn:  Wie ben je, zelf?
Zin:   Waar haal je je energie uit, waar blokkeert het?

MIR-Methode
De MIR-Methode is een zelfhelingsmethode, zowel lichamelijk als emotioneel. De methode zorgt ervoor dat het zelfhelende vermogen van je lichaam wordt geactiveerd. De methode bestaat uit 9 stappen. Wij kunnen precies testen waar, in welke stap, een verandering gebracht moet worden. De stappen kun je zelf thuis herhalen. Het is heel erg eenvoudig uit te voeren en zeer effectief.

Zie ook: www.mirmethode.nl

TAS
TAS staat voor trauma-automatisme-saboteur. Het is een methode die wij door zelfonderzoek hebben ontwikkeld om inzicht te krijgen in bepaald gedrag en daardoor onszelf te veranderen.

Het begint met het herkennen en erkennen van een saboteur. Deze saboteur is iets in jezelf, een vorm van gedrag, denkpatroon, gevoel, waarbij je je eigen ‘vijand’ bent in een bepaalde situatie. Bijvoorbeeld: jaloezie, boosheid, angst, fobie, ongeduld. Dit onhandige gedrag komt voort uit een vroegere situatie (ervaring in het verleden) waarbij je een bescherming hebt gevormd (automatisme). Nu de situatie veranderd is, keert dit automatisme zich tegen je en wordt het een saboteur.

Kijk voor meer informatie in het menu: TAS